Toelichting
Toelichting, Bijlagen
Planregels
Planregels, Bijlagen
 
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991024-VB01
Status : Vastgesteld
Status Datum : 30-05-2011
naar de inhoudsoopgave van de planregels
naar de bovenkant van deze pagina
naar de onderkant van deze pagina
 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
  1. Artikel 1 Begrippen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
 2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
  1. Artikel 3 Bedrijf
  2. Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
  3. Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen
  4. Artikel 6 Centrum
  5. Artikel 7 Gemengd
  6. Artikel 8 Groen
  7. Artikel 9 Kantoor
  8. Artikel 10 Maatschappelijk
  9. Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats
  10. Artikel 12 Recreatie - Volkstuin
  11. Artikel 13 Sport
  12. Artikel 14 Tuin
  13. Artikel 15 Verkeer
  14. Artikel 16 Verkeer - Garagebox
  15. Artikel 17 Verkeer - Verblijfsgebied
  16. Artikel 18 Water
  17. Artikel 19 Wonen
  18. Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaats
  19. Artikel 21 Centrum - Uit te werken
  20. Artikel 22 Woongebied - Uit te werken
  21. Artikel 24 Leiding
  22. Artikel 25 Waarde - Archeologie 1
  23. Artikel 26 Waarde - Archeologie 2
  24. Artikel 27 Waarde - Archeologie 3
  25. Artikel 28 Waarde - Beschermd stadsgezicht
  26. Artikel 29 Waterstaat - Waterkering
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
  1. Artikel 30 Anti-dubbeltelbepaling
  2. Artikel 31 Algemene gebruiksregels
  3. Artikel 32 Algemene aanduidingsregels
  4. Artikel 33 Algemene afwijkingsregels
  5. Artikel 34 Algemene wijzigingsregels
 4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 35 Overgangsrecht
  2. Artikel 36 Slotregel