Toelichting
Toelichting, Bijlagen
Planregels
Planregels, Bijlagen
 
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991024-VB01
Status : Vastgesteld
Status Datum : 30-05-2011
naar de inhoudsoopgave van de planregels
naar de bovenkant van deze pagina
naar de onderkant van deze pagina

Bijlagen bij regels

De volgende bijlagen maken deel uit van de regels van het bestemmingsplan Woonwijken Kampen.

Bijlage 1 - Bedrijvenlijst

De bedrijvenlijst gebaseerd op de brochure Bedrijven en Milieuzonering VNG.

Bijlage 2 - Aanvullende bedrijfsactiviteiten

Deze bijlage bevat een lijst met aanvullende bedrifjsactiviteiten

Bijlage 3 - Lijst beroep en bedrijf aan huis

Deze bijlage bevat de lijst met de beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten voor aan huis.

Bijlage 4 - Molenbioop

In deze bijlage wordt de berekeningsmethode voor de molenbiotoop weergegeven.