Toelichting
Toelichting, Bijlagen
Planregels
Planregels, Bijlagen
 
Plancode (idn) : NL.IMRO.0166.00991024-VB01
Status : Vastgesteld
Status Datum : 30-05-2011
naar de inhoudsoopgave van de planregels
naar de bovenkant van deze pagina
naar de onderkant van deze pagina

Bijlagen bij toelichting

De volgende bijlagen maken deel uit van de toelichting op het bestemmingsplan Woonwijken Kampen.

Bijlage 1 - Ontstaansgeschiedenis Woonwijken Kampen

De beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Woonwijken in kampen

Bijlage 2 - Bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek, uitgevoerd door Mateboer te Kampen

Bijlage 3 - Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, prognose 2025

Bijlage 4 - Wegverkeerslawaai

De berekening voor wegverkeerslawaai, uitgevoerd door gemeente Kampen te Kampen

Bijlage 5 - Externe Veiligheid -QRA Flevoweg-

Uitgevoerde QRA voor het tankstation aan de Flevoweg 6, Bureau Save

Bijlage 6 - Externe Veiligheid -Verantwoording groepsrisico-

Verantwoording groepsrisico tankstation Flevoweg 61, Bureau Save

Bijlage 7 - Externe Veiligheid -advies brandweer Flevoweg-

Advies brandweer inzake tankstation Flevoweg 61.

Bijlage 8 - Externe Veiligheid -vervoer gevaarlijke stoffen N50-

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen N50, bureau Save

Bijlage 9 - Externe Veiligheid -advies brandweer N50-

Advies brandweer inzake vervoer gevaarlijke stoffen N50

Bijlage 10 - Externe Veiligheid - vervoer gevaarlijke stoffen buisleiding-

QRA gastransportleidingen Kampen, Gasunie/Kema

Bijlage 11 - Reactienota vooroverleg en inspraak

Reactienota vooroverleg- en inspraakreacties

Bijlage 12 - Externe veiligheid - vervoer gevaarlijke stoffen per rail

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn, bureau Save

Bijlage 13 - Reactienota zienswijzen

Reactienota op de ingediende zienswijzen

Bijlage 14 - Plankaart, legenda

Bij de plankaarten hoort een losse legenda.

Bijlage 15 - Plankaart, blad 01

Blad 01 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 16 - Plankaart, blad 02

Blad 02 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 17 - Plankaart, blad 03

Blad 03 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 18 - Plankaart, blad 04

Blad 04 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 19 - Plankaart, blad 05

Blad 05 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 20 - Plankaart, blad 06

Blad 06 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 21 - Plankaart, blad 07

Blad 07 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 22 - Plankaart, blad 08

Blad 08 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 23 - Plankaart, blad 09

Blad 09 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 24 - Plankaart, blad 10

Blad 10 van de plankaart als pdf-bestand.

Bijlage 25 - Plankaart, blad 11

Blad 11 van de plankaart als pdf-bestand.