direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Plan: Buitengebied 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1056-0003

Hoofdstuk 4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de milieueffectrapportage en de daarbijbehorende aanvulling die zijn opgesteld in het kader van het voorliggende bestemmingsplan. In de Wet milieubeheer is in artikel 7.37 onder andere de verplichting opgenomen om in het bestemmingsplan de wijze te beschrijven waarop rekening is gehouden met het milieueffectrapport (MER). Dit hoofdstuk bevat deze beschrijving. Hierbij zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het MER en de aanvulling aangegeven door de samenvattingen in het geheel op te nemen in dit hoofdstuk. Tevens is de functie van het MER in het bestemmingsplanproces opgenomen.