direct naar inhoud van 4.10 Toetsingsadvies
Plan: Buitengebied 2012
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1056-0003

4.10 Toetsingsadvies

Op 31 mei 2011 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie voor de m.e.r.) een toetsingsadvies afgegeven voor het betreffende MER (rapportnummer 2534-36). De Commissie heeft aangegeven dat de essentiƫle informatie voor het besluit over de Structuurvisie in het MER aanwezig is. Het MER is al vrij ver uitgewerkt. Hoewel voor het bestemmingsplan nog een aanvulling nodig was, gaf de Commissie voor de m.e.r. aan dat voor het detailniveau van de structuurvisie zeker genoeg informatie aanwezig was. De Commissie heeft met name de uitgebreide beschrijving van de veehouderij in het plangebied en de beschrijving van mogelijke effecten daarvan op gezondheid gewaardeerd. Aandachtspunten die werden aangegeven waren de referentiesituatie, de effecten van het voornemen en de Passende beoordeling.

Met het oog op het milieu heeft de gemeente het advies als groen licht beschouwd om het voorontwerpbestemmingsplan vervolgens in procedure te brengen.