direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Karakteristieken plangebied
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Hoofdstuk 3 Karakteristieken plangebied

In dit hoofdstuk komt de huidige situatie aan de orde. Onder andere wordt aandacht gegeven aan de ruimtelijke, functionele en bebouwingsstructuur.Daarnaast is om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan te tonen een aantal gebiedsonderzoeken uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de voor het bestemmingsplan relevante sectorale gebiedsaspecten in beeld gebracht. Ingegaan wordt op de aspecten bodem, water, natuur, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, waterhuishouding, cultuurhistorie en archeologie. De relevante onderzoeken die ten grondslag liggen aan de onderstaande beschrijving zijn als losse bijlagen bij het bestemmingsplan in te zien.