direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Ruimtelijk plan
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Hoofdstuk 5 Ruimtelijk plan

Het bestemmingsplan Van Riebeeck/Bonairelaan heeft grotendeels een consoliderend karakter. Hierbij zijn de bestaande planologische mogelijkheden, zoals de vigerende planologische regelingen en verleende vrijstellingen of ontheffingen, als uitgangspunt gehanteerd. Nieuwe ontwikkelingen welke reeds voldoende concreet zijn en onderbouwd, zijn tevens opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt de nieuwe situatie beschreven. De juridische vertaling van het plan wordt in hoofdstuk 6 uiteengezet.