direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0281.BP00025-va01

Bijlagen toelichting

Bijlage 3 Verwerkte ontwikkelingen

Ontwikkeling   Verwijzing naar ruimtelijke onderbouwing  
Bommelweg 24: Agrarisch bouwvlak uitbreiden t.b.v. nieuwe loods.   Bijlage 4 Ruimtelijke onderbouwing Bommelweg 24  
Bredestraat 4: Extra woning op perceel mogelijk maken na sloop van vrijstaande agrarische bebouwing.   Bijlage 5 Ruimtelijke onderbouwing Bredestraat 4  
Lingedijk 129: Geldende woonbestemming wijzigen in agrarisch bouwvlak.   Bijlage 6 Ruimtelijke onderbouwing Lingedijk 129  
Lingeweg 18 b: Bestaand campinggebouw vervangen door nieuw gebouw, aantal trekkershutten vergroten tot 8 en bedrijfswoning op camping mogelijk maken.   Bijlage 7 Ruimtelijke onderbouwing Lingeweg 18 b  
Oude Tielseweg 17 a: Woonbestemming regelen zodat een bestaand gebouw herbouwd kan worden en als woning kan fungeren.   Bijlage 8 Ruimtelijke onderbouwing Oude Tielseweg 17 a  
Hermoesestraat 19, Kruisstraat 7, Lingedijk 7, Lingeweg 145, Staartsestraat 18 a: Agrarisch bedrijf wijzigen in woonbestemming. (Eén onderbouwing voor meerdere adressen.)   Bijlage 9 Ruimtelijke onderbouwing omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning op diverse percelen