direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer
Plan: Centrum Heesch
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPCentrumHeesch-vg02

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. voet- en rijwielpaden
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', tevens een evenemententerrein;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'markt', tevens een marktterrein;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang', tevens een onderdoorgang;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', tevens een parkeerterrein;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer – waardevolle boom', een waardevolle boom;
 • k. terrasvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Ten aanzien van het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' een overdekte doorgangsverbinding tussen twee hoofdgebouwen. De vrije doorgang, met uitzondering van ondersteunende bouwelementen en personenlift bedraagt tenminste 3 meter boven peil; de bouwhoogte bedraagt maximaal 11 meter;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 8 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 m bedragen.