direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Centrum Heesch
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPCentrumHeesch-vg02

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. kunstwerken;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. waterlopen en waterpartijen;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Ten aanzien van het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van nutsvoorzieningen;
 • b. de oppervlakte van een gebouwtje voor nutsvoorzieningen mag niet meer dan 4 m² bedragen;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een gebouwtje voor nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m respectievelijk 5 m bedragen;

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.