direct naar inhoud van Artikel 32 Algemene wijzigingsregels
Plan: Kern Sint Anthonis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1702.1BPkernsintanthoni-VA01

Artikel 32 Algemene wijzigingsregels

32.1 Geringe veranderingen bestemmingsgrenzen.

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen.

32.2 Veranderingen bestemmingsgrenzen Waarde – Archeologie

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemmingsvlakken van 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' of 'Waarde - Archeologie 3' te vergroten en/of te veranderen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

32.3 Veranderingen maten Waarde - Archeologie

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de oppervlaktes en/of dieptes als genoemd in artikel 23, 24 en 25 te veranderen en / of hier desgewenst een extra bestemming voor op te nemen indien dat op basis van nader archeologische kennis noodzakelijk en / of mogelijk is.

32.4 Wijzigingslocaties

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'a - 3' kan de bestemming Centrum 1 worden gewijzigd ten behoeve van het verwijderen van de aanduiding 'a - 3' waardoor ter plaatse geen garagebedrijf meer is toegestaan.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' kan de bestemming Centrum 2 worden gewijzigd ten behoeve van het verwijderen van de aanduiding 'detailhandel' waardoor ter plaatse geen detailhandel meer is toegestaan.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'a - 6' kan de bestemming Centrum 2 worden gewijzigd ten behoeve van het verwijderen van de aanduiding 'a - 6' waardoor ter plaatse geen garagebedrijf en een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg meer is toegestaan.
32.5 Uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan

De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 • d. dat het wijzigingsplan past in een goede waterhuishouding;
 • e. dat het wijzigingsplan inpasbaar is in het volkshuisvestingsprogramma indien het gaat om woningbouw;
 • f. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 • g. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zeker gesteld;
 • h. dat het wijzigingsplan stedenbouwkundig inpasbaar is.