direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer – Railverkeer
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 17 Verkeer – Railverkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer – Railverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegvoorzieningen;
 • b. met daaraan ondergeschikt:
 • c. wegen en straten;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
 • g. al dan niet gelijkvloerse kruisingen met wegen en water;

met de daarbij behorende:

 • h. gebouwen ten behoeve van de bediening van de spoorwegvoorzieningen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2 Bouwregels

17.2.1Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. er mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de bediening van spoorwegvoorzieningen;
 • b. de oppervlakte van een gebouw mag per gebouw niet meer dan 150 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 meter bedragen;


17.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 9 meter, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf, bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 4 meter, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf, bedragen.

17.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik is het bepaalde in artikel 31, lid 1 overeenkomstig van toepassing.