direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer – Verblijfsgebied
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 16 Verkeer – Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer – Verblijfsgebied” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding “garageboxen” op de verbeelding;
 • e. een cafetaria, ter plaatse van de aanduiding “horeca” op de verbeelding;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. een dierenwei, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van groen – dierenwei”;
 • h. waterlopen, waterpartijen en waterberging
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder een bergbezinkbassin ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van verkeer - bergbezinkbassin” op de verbeelding;
 • j. speelvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • l. nutsvoorzieningen.

16.2 Bouwregels

16.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van gebouwen ten behoeve van:

 • a. een cafetaria;
 • b. een dierenwei;
 • c. garageboxen.


16.2.2 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een cafetaria gelden de volgende bepalingen:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 3,5 meter bedragen.


16.2.3 Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een dierenwei gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven aanduiding “specifieke vorm van groen – dierenwei” worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven oppervlakte aan vierkante meters bedragen;
 • c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 4 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4,50 meter bedragen.


16.2.4 Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het op de verbeelding als zodanig aangegeven vlak voor garageboxen mag volledig worden bebouwd;
 • b. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 3,20 meter bedragen.


16.2.5 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 9 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 4 meter bedragen.

16.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik is het bepaalde in artikel 31, lid 1 overeenkomstig van toepassing.