direct naar inhoud van Artikel 7 Detailhandel - 1
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 7 Detailhandel - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Detailhandel - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel uitsluitend op de begane grond, met de bijbehorende opslag- en administratieruimten;
 • b. dienstverlening;
 • c. woningen, uitsluitend op de verdiepingen;
 • d. horeca uitsluitend op de begane grond op de volgende adressen:
 • 1e Middellandstraat 3 t/m 5 en Tiendplein 1 t/m 3 (max. 3 vestigingen met totaal 300 m2 b.v.o.);
 • Tiendplein 11 t/m 14 (max. 2 vestigingen met totaal 500 m2 b.v.o. );
 • 1e Middellandstraat 2 t/m 16 evennummers (max. 3 vestigingen met totaal 650 m2 b.v.o.);
 • West-Kruiskade 63 t/m 77 onevennummers (max. 3 vestigingen met totaal 410 m2 b.v.o.);
 • West-Kruiskade 42 t/m 52 evennummers (max. 2 vestigingen met totaal 250 m2 b.v.o.);
 • West-Kruiskade 30 t/m 34 evennummers (max. 2 vestigingen met totaal 400 m2 b.v.o.);
 • West-Kruiskade 2a t/m10 evennummers (max. 2 vestigingen met totaal 200 m2 b.v.o.);
 • West-Kruiskade 3 t/m 41 onevennummers (max. 8 vestigingen met totaal 1200 m2 b.v.o.);
 • Diergaardesingel 93 t/m 96 (max. 2 vestigingen met totaal 250 m2 b.v.o.).
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor "Detailhandel - 1" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

7.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.3.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.