direct naar inhoud van Artikel 6 Horeca
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 6 Horeca

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven van categorie 1;

met de daarbij behorende:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. openbare nutsvoorzieningen;
 • d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 • e. water;

met de daarbij behorende:

 • f. tuinen en erven, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.1.2 Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
6.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • a. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • a. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel.