direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bebossing en beplanting;
 • c. voet- en rijwielpaden;
 • d. wegen en straten;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. verkeersvoorzieningen;
 • i. openbare nutsvoorzieningen;
 • j. incidentele evenementen;
 • k. extensief recreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:

 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt.