direct naar inhoud van Bijlagen
Plan: Haarzuilens
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401

Bijlagen

(apart bijlagenboek)

Inhoudsopgave

Bijlage 1 Landinrichtingsplan Haarzuilens

Bijlage 2 Toetsingskader Golfbaan de Haar

Bijlage 3 Beschermd stads- en dorpsgezicht

Bijlage 4 Beschermd stads- en dorpsgezicht vervolg

Bijlage 5 Beschrijving waardevolle panden

Bijlage 6 EHS analyse

Bijlage 7 Quickscan flora en fauna

Bijlage 8 Besluit Flora en faunawet

Bijlage 9 Verkeersonderzoek

Bijlage 10 Advies watertoets Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Bijlage 11 Advies GG en GD Thematerweg 5

Bijlage 12 Luchtkwaliteit

Bijlage 13 MER Golfbaan de Haar

Bijlage 14 Bijlagen behorend bij de MER

Bijlage 15 Bijlage bij de MER

Bijlage 16 Aanvulling op de MER december 2012

Bijlage 17 Toetsingsadvies commissie MER februari 2013

Bijlage 18 Inventarisatie bedrijven

Bijlage 19 Quick scan flora en fauna 2013