Bijlagen bij de toelichting

 

 

1.       Nota Vooroverleg, gemeente Ede, oktober 2012

 

2.       Nota van Zienswijzen Kazerneterreinen (geanonimiseerd), gemeente Ede, maart 2013

 

3.       Nota van Wijzigingen, gemeente Ede, maart 2013

 

4.       Waardekaart Landschap, gemeente Ede, maart 2013

 

5.       Rapportage Archeologie Kazerneterreinen, RAAP, september 2012

 

6.       Historische analyse Kazerneterreinen, gemeente Ede, november 2012

 

7.       Externe veiligheid Veluwse Poort, Schoonderbeek en partners, januari 2011

 

8.       Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding N-568-10, DNV KEMA, september 2012

 

9.       Akoestisch onderzoek wegverkeer- en railverkeerlawaai Kazerneterreinen, gemeente Ede, september 2012

 

10.   Luchtkwaliteitsonderzoek Veluwse Poort, Arcadis, januari 2009

 

11.   Waterhuishoudkundig plan, DHV, augustus 2012

 

12.   MER Ontwikkeling Ede-Oost en Spoorzone, Arcadis, 2008, hoofdstuk 1 4

 

13.   MER 2008, hoofdstuk 5

 

14.   MER 2008, hoofdstuk 6

 

15.   MER 2008, hoofdstuk 7 13

 

16.   MER 2008, bijlage 8

 

17.   MER 2008, bijlage 9 10

 

18.   MER 2008, erratum

 

19.   MER Eerste aanvulling bestemmingsplan ENKA, Arcadis, 2009

 

20.   MER Tweede aanvulling bestemmingsplan Parklaan, Arcadis, februari 2012

 

21.   MER Derde aanvulling bestemmingsplan Kazerneterreinen, Arcadis, maart 2013

 

22.   Passende beoordeling en Inrichtingsmaatregelen overgangszone Kazerneterreinen-Sysselt, Arcadis, januari 2013

 

23.   Memo Effect bestemmingsplan Kazerneterreinen op Flora- en faunawet soorten in nabije omgeving, Arcadis, februari 2013

 

24.   Inventarisatiegegevens natuurwaarden Veluwse Poort 2012 Parklaan en Kazerneterreinen, Natuurbalans Limes Divergens BV, december 2012

 

25.   Positieve afwijzing vleermuizen kazerneterreinen, Dienst Regelingen, oktober 2011

 

26.   Positieve afwijzing gierzwaluw kazerneterreinen, Dienst Regelingen, maart 2012

 

27.   Rapportage en VTA-controle Kazerneterreinen, Tree-O-Logic, juni 2012

 

28.   Beeldkwaliteitsplan Kazerneterreinen, gemeente Ede, maart 2013

 

29.   Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen, gemeente Ede, juni 2011