direct naar inhoud van Artikel 32 Algemene ontheffingsregels
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 32 Algemene ontheffingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

a.    de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percen­tages, met uitzondering van de oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

 

b.    de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, en toestaan dat ten be­hoeve van het kleinschalig kamperen bij woningen en agrari­sche bedrijven, gebouwtjes of overkappingen ten behoeve van sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:

1.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkap­pingen per kampeerterrein ten hoogste 50 m² zal bedragen;

2.    de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3,00 m zal be­dragen;

3.    tevens de in artikel 30.2. onder a genoemde ontheffing is verleend.