direct naar inhoud van Artikel 33 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 33 Algemene wijzigingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

 

a.    enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming "Verkeer" dan wel de bestemming “Verkeer” wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:

1.    deze wijziging niet wordt toegepast indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “landschappelijk waardevol traject”;

2.    deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van wegen en pa­den;

3.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 20 van overeenkomstige toepassing zijn;

 

b.    enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming "Verkeer - Fiets- en voetpaden" dan wel de bestemming “Verkeer - Fiets- en voetpaden” wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:

1.    deze wijziging niet wordt toegepast indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “landschappelijk waardevol traject”;

2.    deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden, incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van paden;

3.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 21 van overeenkomstige toepassing zijn;

 

c.    enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming "Water" dan wel de bestemming “Water” wordt gewijzigd in enige be­stemming, mits:

1.    deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de inciden­tele aanleg van opvaarten, verbredingen van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van natuur­vriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 6 van overeenkomstige toepassing zijn.

 

d.    de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie en Cultuurhistorie’ ter plaatse wordt aangebracht, mits:

-       door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van terreinen naar voren komen.