direct naar inhoud van Artikel 34 Verkeer - Railverkeer
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 34 Verkeer - Railverkeer

 

34. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    spoorwegen;

b.    paden;

c.    bruggen, dammen, tunnels en/of duikers;

d.    sloten, bermen en beplanting;

 

met de daarbijbehorende;

e.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

34. 2.    Bouwregels

34. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkap­pingen worden gebouwd.

34. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, an­ders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, bevei­liging en regeling van het spoorwegverkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.