direct naar inhoud van Artikel 35 Water - Waterwinning
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 35 Water - Waterwinning

 

35. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water - Waterwinning’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    waterwinning;

 

en mede bestemd voor:

b.    het beschermen van de drinkwaterwinning, de drinkwaterproductie, de drinkwaterdistributie en de grondwaterkwaliteit van een grondwaterbeschermingsgebied, ter plaatse van de algemene aanduidingregel “milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied”;

 

met de daarbijbehorende:

c.    gebouwen, waaronder overkappingen;

d.    terreinen;

e.    wegen en paden;

f.     water;

g.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

35. 2.    Bouwregels

35. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste 250 m² bedragen;

b.    de hoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoog­ste 5,00 m bedragen.

35. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.