direct naar inhoud van Artikel 33 Verkeer - Fiets- en voetpaden
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 33 Verkeer - Fiets- en voetpaden

 

33. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer - Fiets- en voetpaden’ aange­wezen gronden zijn bestemd voor:

a.    fiets- en voetpaden;

b.    kaden en dijken;

c.    sloten, bermen en beplanting;

d.    dagrecreatief medegebruik;

 

met de daarbijbehorende:

e.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dam­men en duikers.

33. 2.    Bouwregels

33. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkap­pingen worden gebouwd.

33. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, an­ders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, bevei­liging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m be­dragen.