direct naar inhoud van Artikel 13 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 13 Bedrijf - Nutsvoorziening

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewe­zen gronden zijn bestemd voor:

a.    terreinen en gebouwen, waaronder overkappingen, ten be­hoeve van de energievoorziening en/of waterregulering, en naar de aard daarmee gelijk te stellen nutsvoorzieningen, niet zijnde geluidszoneringsplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuur­werkbedrijven;

 

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13. 2.    Bouwregels

13. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste de be­staande gezamenlijke oppervlakte bedragen;

b.    de hoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoog­ste 4,00 m bedragen.

13. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.