direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Kern Sint Anthonis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1702.1BPkernsintanthoni-VA01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, bedraagt:

  • c. maximaal 8 m voor bruggen en viaducten;
  • d. maximaal 4 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.