direct naar inhoud van Artikel 4: Gemengd - Recreatie en wonen 2
Plan: Havelte Buitengoed Blanckenbergh
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1701.0000BP000000000550-0003

Artikel 4: Gemengd - Recreatie en wonen 2

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Recreatie en wonen 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van de recreatieve en permanente bewoning in de vorm van appartementen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wegen en paden;
 • c. water;

met de daarbijbehorende:

 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2. Bouwregels
4.2.1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 3.000 m² bedragen;
 • c. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen.

4.2.2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • a. de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.