direct naar inhoud van Artikel 22 Verkeer
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 22 Verkeer

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeerswegen, bestaande uit maximaal 2 rijstroken (uitgezonderd voorsorteerstroken);
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor de aanleg en/of instandhouding van een brug;
 • c. openbaar vervoersvoorzieningen;
 • d. parkeerplaatsen en -terreinen;
 • e. autoboxen, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • f. pleinen, woonerven, voet- en fietspaden, bermen en trottoirs;
 • g. speel- en ontmoetingsvoorzieningen;

met daarbij behorende:

 • h. gebouwen;
 • i. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. voorzieningen voor afvalinzameling;
 • l. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. kabels en leidingen;
 • n. standplaatsen voor ambulante detailhandel.

22.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

22.2.1 Gebouwen
 • a. Als gebouwen zijn uitsluitend toegestaan:
  • 1. autoboxen, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
  • 2. fietsenstallingen, wachthuisjes e.d. bij haltes en stations van het openbaar vervoer;
 • b. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 15 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag maximaal 3 m bedragen.

22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • d. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 10 voor verkeers- en openbaar vervoersvoorzieningen, waaronder bruggen;
  • 2. maximaal 15 m voor palen en masten;
  • 3. maximaal 5 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.