direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 23 Water

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen;
 • d. waterwegen;
 • e. vijvers en plassen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor de aanleg en/of instandhouding van een brug;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' voor woonboten;

met daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • i. oevers en kaden;
 • j. bruggen en andere oeververbindingen;
 • k. perceelsontsluitingen en langzaamverkeer;
 • l. groenvoorzieningen.

23.2 Bouwregels

23.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen zijn niet toegestaan.

23.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 7 m voor palen en masten;
  • 2. maximaal 5 m voor bruggen;
  • 3. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.