direct naar inhoud van Artikel 21 Tuin - 1
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 21 Tuin - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;

met daarbij behorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. toegangspaden;
 • e. waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;

21.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

21.2.1 Gebouwen
 • a. Als gebouwen zijn uitsluitend toegestaan bijgebouwen, behorende bij en ten dienste staand van woonboten;
 • b. toegestaan is maximaal één bijgebouw per (ligplaats voor een) woonboot;
 • c. de oppervlakte van een bijgebouw mag maximaal 12 m² bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijgebouw mag maximaal 3 m bedragen;
 • e. de afstand tussen bijgebouwen moet minimaal 5 m bedragen;
 • f. bijgebouwen dienen te worden voorzien van een plat dak;

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Windmolens en overkappingen zijn niet toegestaan;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 1 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 2. maximaal 7 m voor vlaggenmasten;
  • 3. maximaal 2 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het ruimtelijk beeld en de verkeersveiligheid.