direct naar inhoud van Artikel 14 Groen
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 14 Groen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. ondergrondse parkeervoorzieningen;
 • c. speel- en ontmoetingsvoorzieningen;
 • d. paden en voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • e. onder- en/of bovengrondse voorzieningen ten behoeve van het inzamelen van huishoudelijk afval;
 • f. waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;

met daarbij behorende:

 • h. gebouwen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

14.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen zijn toegestaan met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. oppervlakte maximaal 15 m²;
  • 2. bouwhoogte maximaal 3 m;
  • 3. afstand tot een bestemmingsgrens minimaal 3 m.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 10 m voor palen en masten;
  • 2. maximaal 5 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.1 voor het realiseren van een parkeervoorziening met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de locatie voor de parkeervoorziening mag geen deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur en/of wijkgroenstructuur.