direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Waterzuivering (B-WZ)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 7 Bedrijf - Waterzuivering (B-WZ)

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Waterzuivering (B-WZ)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

met daarbijbehorende:

  • b. gebouwen;
  • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • d. terreinen;
  • e. parkeervoorzieningen;
  • f. groenvoorzieningen;
  • g. water.
7.2 Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf - Waterzuivering (B-WZ)' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

7.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. de totale oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m2;
  • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.