direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening (B-NV)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 6 Bedrijf - Nutsvoorziening (B-NV)

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening (B-NV)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op het openbare net aangesloten nutsvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens voor wonen in een bedrijfswoning;

met daarbijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • e. water.
6.2 Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening (B-NV)' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

6.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2;
 • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
6.2.2 Bedrijfswoningen

Voor bedrijfswoningen gelden bovendien de volgende regels:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 600 m3, waarbij ondergrondse bouwlagen niet meegerekend worden;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
6.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor een bijbehorend bouwwerken een overkapping bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen;
 • b. een bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd op een afstand van 4 m achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van de woning en het verlengde daarvan en de afstand tot de woning mag niet meer bedragen dan 25 m;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk moet tenminste 1,5 m lager zijn dan bouwhoogte van de woning.
6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.