direct naar inhoud van Artikel 24 Leiding - Riool (L-R)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 24 Leiding - Riool (L-R)

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Leiding - Riool (L-R) ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse leiding ten behoeve van het transport van rioolwater met een belemmeringenstrook ter breedte van 4 m aan weerszijden van de hartlijn van de leiding;

met daarbijbehorende:

  • a. gebouwen;
  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  • c. andere werken.
24.2 Bouwregels

Op de voor ' Leiding - Riool (L-R) ' aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

24.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

  • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
24.3 Afwijking van de bouwregels
24.3.1 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 24.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de basisbestemming.

24.3.2 Afwegingskader

Een in 24.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien uit overleg met de leidingbeheerder(s) blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de rioolleiding(en) en/of het aspect veiligheid geen bezwaar bestaat.