direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer (V)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 18 Verkeer (V)

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer (V)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, straten en paden;

met daarbijbehorende:

  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  • c. andere werken, al dan niet gelijkvloerse kruisingen met water;
  • d. water;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. parkeervoorzieningen;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer.

18.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer (V)' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

18.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. De bouwhoogte van bushaltes en andere wachtruimtes mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • b. De oppervlakte van bushaltes en andere wachtruimtes mag niet meer bedragen dan 50 m2.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8,5 m.