direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - Voet-/Fietspad (V-VF)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 19 Verkeer - Voet-/Fietspad (V-VF)

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Voet-/Fietspad (V-VF)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voet- en fietspaden;

met daarbijbehorende:

  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen en faunapassages;
  • c. andere werken, al dan niet gelijkvloerse kruisingen water;
  • d. water;
  • e. groenvoorzieningen;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van langzaam verkeer.

19.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Voet-/Fietspad (V-VF)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

19.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.