direct naar inhoud van Artikel 16 Sport - Manege (S-MA)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 16 Sport - Manege (S-MA)

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Manege (S-MA)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatieve beoefening van de paardensport met ondergeschikte en bijbehorende horeca;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dierenkliniek': tevens voor een dierenkliniek;

met daarbijbehorende:

 • c. gebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • e. andere werken;
 • f. wegen;
 • g. paden;
 • h. water;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen.
16.2 Bouwregels

Op de voor 'Sport - Manege (S-MA)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

16.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de afstand van gebouwen tot andere gebouwen en erfgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • b. het bouwperceel mag met niet meer dan 70% bebouwd worden;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
16.2.2 Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. per bestemmingsvlak is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan het op de verbeelding aangegeven aantal;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' de bedrijfswoningen uitsluitend twee-aaneen mogen worden gebouwd;
 • c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 600 m3, waarbij ondergrondse bouwlagen niet meegerekend worden;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
16.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor een bijbehorend bouwwerken een overkapping bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen;
 • b. een bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd op een afstand van 4 m achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van de woning en het verlengde daarvan en de afstand tot de woning mag niet meer bedragen dan 25 m;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk moet tenminste 1,5 m lager zijn dan bouwhoogte van de woning.
16.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.