direct naar inhoud van Artikel 15 Recreatie - Volkstuin (R-VT)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 15 Recreatie - Volkstuin (R-VT)

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin (R-VT)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. hobbytuinbouw;

met daarbijbehorende:

  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  • c. andere-werken;
  • d. voorzieningen;
  • e. water.
15.2 Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Volkstuin (R-VT)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

15.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. deze mogen uitsluitend worden gebouwd op een volkstuin met een oppervlakte van tenminste 100 m2;
  • b. de gezamenlijke oppervlakte van plantenkassen mag per volkstuin niet meer dan 10 m2 bedragen;
  • c. de gezamenlijke oppervlakte van bergingen mag per volkstuin niet meer dan 6 m2bedragen;
  • d. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijndegeldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.