direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Kampeerterrein (R-KT)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 14 Recreatie - Kampeerterrein (R-KT)

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Kampeerterrein (R-KT)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een camping, waar gedurende de periode van 15 maart tot en met 31 oktober mag worden gekampeerd, met daarbijbehorende en ondergeschikte voorzieningen, detailhandel en horeca;

met daarbijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • d. wegen en paden;
 • e. water;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen.
14.2 Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Kampeerterrein (R-KT)' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

14.2.1 Gebouwen

Voor gebouwengelden de volgende regels:

 • a. de afstand van gebouwen tot andere gebouwen en erfgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • b. per seizoenplaats mag ten hoogste één berging of bergkist worden gebouwd waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 4 m2;
 • c. de oppervlakte van een trekkershut mag niet meer bedragen dan 30 m2;
 • d. de goothoogte van een trekkershut mag niet meer bedragen dan 3 m.
14.2.2 Gebouwen ten behoeve van voorzieningen voor het kampeerterrein

Voor een gebouw ten behoeve van voorzieningen voor het kampeerterrein gelden de volgende regels:

 • a. de totale oppervlakte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 40 m2;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
14.2.3 Trekkers- en hooiberghutten

Voor trekkers- en hooiberghutten gelden de volgende regels:

 • a. het aantal trekkers- en/of hooiberghutten mag niet meer dan 3 bedragen;
 • b. de oppervlakte van een trekkers- of een hooiberghut mag niet meer dan 30 m2bedragen;
 • c. vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan;
 • d. de bouwhoogte van een trekkershut mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een hooiberghut mag niet meer dan 3,8 m bedragen.
14.2.4 Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. per bebouwingsvlak is ten hoogste 1 woning toegestaan, tenzij anders aangegeven op de plankaart;
 • b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 600 m3, waarbij ondergrondse bouwlagen niet meegerekend worden;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
14.2.5 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor een bijbehorend bouwwerken een overkapping bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen;
 • b. een bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd op een afstand van 4 m achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van de woning en het verlengde daarvan en de afstand tot de woning mag niet meer bedragen dan 25 m;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk moet tenminste 1,5 m lager zijn dan bouwhoogte van de woning.
14.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.