direct naar inhoud van Artikel 13 Recreatie - Dagrecreatie (R-DR)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 13 Recreatie - Dagrecreatie (R-DR)

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Recreatie - Dagrecreatie (R-DR) ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op dagrecreatie;
 • b. sport en recreatieve voorzieningen in de vorm van:
  • 1. een skeelerbaan;
  • 2. een lig- en speelweide;

alsook ondergeschikte en daarbijbehorende horeca;

met daarbijbehorende:

 • c. gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet begrepen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • f. wegen;
 • g. paden;
 • h. water;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen.
13.2 Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Dagrecreatie (R-DR)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

13.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.