direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Houtwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0234AHoutwijk-50VA

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Met één uitzondering worden er met dit bestemmingsplan geen gemeentelijke of particuliere bouwplannen voorzien in de zin van art. 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De uitzondering betreft een particuliere bouwmogelijkheid aan de Oude Haagweg 42 -46, waar op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een zgn anterieure overeenkomst met de gemeente Den Haag is getroffen, op grond waarvan kosten verzekerd zijn.
Een mogelijke bestemmingswijziging van kantoren naar gemengd-2 is opgenomen als wijzigingsbevoegdheid. Tevens is een bestemmingswijziging van bedrijven-2 naar wonen uit het voorafgaande bestemmingsplan overgenomen. Kostenverhaal voor dergelijke bouwplannen komen pas bij het wijzigingsplan aan de orde.

Het is daarom niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen bij dit bestemmingsplan. Er zijn voor de gemeente geen financiële consequenties aan dit plan verbonden. Het bestemmingsplan is daarom economisch uitvoerbaar.