direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

1.3.1 Bestemmingsplannen

Er zijn twee bestaande bestemmingsplannen voor het plangebied, het plan 'Zeeheldenkwartier' (vastgesteld door de Raad op 6 juli 1982, Rv 285) en het plan 'Rond 't Veentje' ( vastgesteld door de Raad op 30 juni 1980, Rv 325). Het bestemmingsplan 'Zeeheldenkwartier' is bij besluit van 24 juli 1984 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1989 is aan enige onderdelen goedkeuring onthouden. Het bestemmingsplan 'Rond 't Veentje' is bij besluit van 16 december 1981 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en bij Koninklijk Besluit van 30 mei 1986 onherroepelijk geworden.

Op 12 juli 1990 is het Uitwerkingsplan Zeeheldenkwartier-Midden (bestemmingsplan Rond het Veentje) (Rv 236) door de Raad behandeld. Ook voor de Elandstraat 123/125 en 127 zijn binnen het huidige bestemmingsplan Rond 't Veentje twee uitwerkingsplannen gemaakt (Uitwerkingsplan Elandstraat 123/125, onherroepelijk sinds 26 augustus 2004, en Uitwerkingsplan Elandstraat naast 127, onherroepelijk sinds 26 mei 2005).

Aan de zuidoost zijde overschrijft het nieuwe bestemmingsplan delen van de aangrenzende bestemmingsplannen 'Sint Jacobskerk e.o.' (raad 9 maart 1987) en 'Willemspark I' (raad 21 juni 1982). Aan de noordwest zijde wordt het plangebied begrensd door de bestemmingsplannen Archipel/Willemspark II, Zorgvliet, Duinoord, Regentesse / Valkenboskwartier Noord, Weimarstraat / Koningsplein, en Westeinde e.o.

afbeelding "i_NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA_0001.jpg"

Stand van zaken bestemmingsplannen september 2010

1.3.2 Leefmilieuverordening Recreatie-inrichtingen c.a.

Dit plan vervangt, voor wat betreft het plangebied, het beleid in de Leefmilieuverordening Recreatie-inrichtingen c.a., welke per 1 april 2009 is komen te vervallen.

1.3.3 Parapluherzieningen

Naast bestemmingsplannen die op een specifiek plangebied van toepassing zijn, kent de gemeente Den Haag een aantal parapluherzieningen die op heel het gemeentelijke grondgebied van toepassing zijn en die door dit bestemmingsplan voor wat betreft het plangebied worden vervangen:

  • a. Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk. In het bestemmingsplan Parapluherziening Detailhandel Vuurwerk (2004) is het beleid van de gemeente Den Haag neergelegd ten aanzien van de vestiging van detailhandelsbedrijven die zich bezighouden met de verkoop en opslag van consumentenvuurwerk.
  • b. Parapluherziening Seksinrichtingen. De regeling in de gemeentelijke leefmilieuverordeningen die seksinrichtingen verbiedt, is ge├»ntegreerd in en vervangen door het bestemmingsplan Parapluherziening Seksinrichtingen (2003) waarmee aan alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente Den Haag een regeling werd toegevoegd ten aanzien van seksinrichtingen.

De wijze waarop bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 het beleid in de parapluherzieningen vervangt, is beschreven in hoofdstuk Hoofdstuk 5.