direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing plangebied
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA

1.2 Begrenzing plangebied

Het bestemmingsplangebied Zeeheldenkwartier ligt direct ten westen van de binnenstad van Den Haag in de "oksel" van de grachtengordel. Het bestemmingsplangebied wordt begrensd door:

 • Laan van Meerdervoort;
 • Carnegielaan tot aan het Vredespaleis;
 • perceelsgrenzen achterzijden van de bebouwingsstrook tussen de Laan van Meerdervoort en het Vredespaleis;
 • Anna Paulownastraat;
 • Scheveningseweg;
 • Zeestraat;
 • Kortenaerkade;
 • Piet Heinplein;
 • Toussaintkade;
 • Veenkade;
 • Koningin Emmaplein;
 • Waldeck Pyrmontkade.

De bebouwingsstrook tussen de Laan van Meerdervoort en het Vredespaleis is onderdeel van het bestemmingsplan, het terrein van het Vredespaleis zelf niet.

Vanwege de samenhang tussen de plangebieden van de bestaande bestemmingsplannen is ervoor gekozen één vervangend bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier op te stellen. Om te komen tot een logisch begrensd plangebied, overschrijft het nieuwe bestemmingsplan ook delen van de aangrenzende bestemmingsplannen 'Sint Jacobskerk e.o.' en 'Willemspark I'. Ook deze bestemmingsplannen zullen op korte termijn herzien gaan worden.

Door allerlei oorzaken zijn de grenzen van bestemmingsplannen in Den Haag op een aantal plaatsen niet erg logisch. Bij de actualisering van bestemmingsplannen wordt geprobeerd de logica terug te brengen door een aantal grenzen enigszins aan te passen.

Hierbij spelen een aantal overwegingen een rol.

- Geprobeerd wordt aan te sluiten bij bestaande wijkgrenzen. Aan oostelijke zijde loopt de grens tussen het Zeeheldenkwartier en het Willemspark door de Zeestraat.

- De samenhang in type bebouwing, of juist het verschil daarin, geeft dikwijls aanleiding om ergens een grens te trekken. De Zeestraat is zo'n duidelijke grens. Waar het Willemspark een verkaveling vertoont van vrijstaande of gekoppelde villa's in het groen, begint met de westzijde van de Zeestraat een verkaveling van gesloten bouwblokken die in vrijwel heel het Zeeheldenkwartier voorkomt.

- Zoveel mogelijk wordt geprobeerd de grens van bestemmingsplannen te leggen in de hartlijn van een straat. Op deze manier is een heldere grens mogelijk; een grens door een bouwblok geeft veel meer aanleiding tot discussie omdat dan vaak samenhangende kavels worden doorsneden. Ook om deze reden is het logisch om de grens door de Zeestraat te trekken.