direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Ruimtelijk plan
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Hoofdstuk 5 Ruimtelijk plan

Het bestemmingsplan Bosdrift 2013 heeft grotendeels een consoliderend karakter. Hierbij zijn de bestaande planologische mogelijkheden, zoals de vigerende planologische regelingen en verleende vrijstellingen of ontheffingen als uitgangspunt gehanteerd. Nieuwe ontwikkelingen die reeds voldoende concreet zijn en onderbouwd en waarover door het bevoegd gezag is besloten, zijn tevens opgenomen in onderhavig bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt de nieuwe situatie beschreven. De juridische vertaling van het plan wordt in hoofdstuk 6 uiteengezet.