direct naar inhoud van Artikel 23 Water
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.20100-VS00

Artikel 23 Water

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en oeverstroken;
 • b. waterhuishouding;
 • c. extensief recreatief medegebruik;
 • d. natuurvriendelijke oevers;
 • e. scheepvaart;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'recreatie': recreatief water met bij deze functie horende voorzieningen zoals bruggen, glijbanen, steigers en vlonders;
 • g. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, bruggen, kunstwerken;
 • h. openbare nutsvoorzieningen.

23.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen andere bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding en openbare nutsvoorzieningen worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van masten en palen ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' bedraagt ten hoogste 10 m;
 • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' bedraagt ten hoogste 7 m;
 • c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m, met dien verstande dat overkappingen niet zijn toegestaan.

23.3 Afwijken van de bouwregels

Hogere bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2 onder a en b, ten einde een hogere bouwhoogte van andere bouwwerken toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. uitbreiding wordt uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'recreatie';
 • b. de hoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 20 m;
 • c. de hoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 10 m.