Plannaam: Ossenkoppelerhoek
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00015-0601
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Onherroepelijk

 1. Regels
  1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Bedrijf
   2. Artikel 4 Centrum
   3. Artikel 5 Cultuur en ontspanning
   4. Artikel 6 Dienstverlening
   5. Artikel 7 Gemengd - 1
   6. Artikel 8 Gemengd - 2
   7. Artikel 9 Gemengd - 3
   8. Artikel 10 Gemengd - 4
   9. Artikel 11 Groen
   10. Artikel 12 Maatschappelijk - 1
   11. Artikel 13 Maatschappelijk - 2
   12. Artikel 14 Maatschappelijk - 3
   13. Artikel 15 Maatschappelijk - 4
   14. Artikel 16 Maatschappelijk - 5
   15. Artikel 17 Maatschappelijk - 6
   16. Artikel 18 Maatschappelijk - 7
   17. Artikel 19 Sport
   18. Artikel 20 Tuin - 1
   19. Artikel 21 Tuin - 2
   20. Artikel 22 Verkeer
   21. Artikel 23 Verkeer - Railverkeer
   22. Artikel 24 Water
   23. Artikel 25 Wonen
   24. Artikel 26 Wonen - Garageboxen
   25. Artikel 27 Wonen - Gestapeld wonen
   26. Artikel 28 Wonen - Woonwagenstandplaats 1
   27. Artikel 29 Wonen - Woonwagenstandplaats 2
   28. Artikel 30 Leiding - Hoogspanningsverbinding
   29. Artikel 31 Leiding - Riool
   30. Artikel 32 Leiding - Water
   31. Artikel 33 Waarde - Archeologische verwachting middelhoog
   32. Artikel 34 Waarde - Waardevolle bomen
  3. Hoofdstuk 3 Algemene regels
   1. Artikel 35 Antidubbeltelregel
   2. Artikel 36 Algemene gebruiksregels
   3. Artikel 37 Algemene afwijkingsregels
   4. Artikel 38 Algemene procedureregels
  4. Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 39 Overgangsrecht
   2. Artikel 40 Slotregel
  5. Hoofdstuk 5 Bijlagen bij de regels