direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.030506-DE01

Artikel 15 Maatschappelijk - Begraafplaats

 

15. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk - Begraafplaats’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    begraafplaatsen;

b.    groenvoorzieningen;

c.    verhardingen;

 

met de daarbijbehorende:

d.    gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van onder­houd en beheer;

e.    terreinen;

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2.    Bouwregels

15. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    per bestemmingsvlak zullen ten hoogste twee gebouwen of overkappingen ten behoeve van onderhoud en beheer worden gebouwd;

b.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen of de overkap­pingen zal ten hoogste 50 m² bedragen;

c.    de hoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoog­ste 5,00 m bedragen.

15. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de hoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    er zullen geen overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten behoeve van lichtmasten;

c.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.