direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, busbanen, fiets- en voetpaden;
 • b. parkeerplaatsen, haltevoorzieningen, bermen, geluidswerende voorzieningen en beplantingen;
 • c. overige functioneel met de bestemming Verkeer verbonden voorzieningen.

met dien verstande dat:

 • d. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende regels:

 • 1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, waarbij zijn toegestaan:
  • a. lichtmasten, bewegwijzeringsportalen en verkeerslichten, waarvan de hoogte maximaal 9 m mag bedragen;
  • b. entennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen;
  • c. straatmeubilair, waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
  • d. kunstobjecten, waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
  • e. geluidwerende voorzieningen, waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen;
  • f. erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
  • g. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, waarvan de hoogte maximaal 3 m mag bedragen.