direct naar inhoud van 3.7 Milieuhinder bedrijvigheid
Plan: Woonwijken Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-or01

3.7 Milieuhinder bedrijvigheid

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt.

In dit bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd en van een ruimtelijke-juridische regeling voorzien en daarmee integraal beheerd. Dit houdt in dat bestaande legale bebouwings- en gebruiksmogelijkheden zo veel mogelijk één op één overgenomen zijn.

Er bevinden zich geen knelpunten binnen het plangebied met betrekking tot de ligging van gevoelige bestemmingen nabij overlastgevende bedrijven.