direct naar inhoud van Artikel 25 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 25 Maatschappelijk - Begraafplaats

 

25. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk - Begraafplaats’ aan­gewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een begraafplaats;

b.    groenvoorzieningen;

c.    verhardingen;

 

met de daarbijbehorende:

d.    gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van stal­ling en onderhoud;

e.    terreinen;

f.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

25. 2.    Bouwregels

25. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak ten hoogste 50 m² bedragen;

b.    de hoogte van de gebouwen of de overkappingen zal ten hoog­ste 5,00 m bedragen.

25. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.