direct naar inhoud van Artikel 15 Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie
Plan: Buitengebied 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402

Artikel 15 Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie

 

15. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie’ aangewe­zen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een ri­oolwaterzuiveringsinstallatie, niet zijnde een geluidszonerings­plichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;

 

met de daarbijbehorende:

b.    terreinen;

c.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15. 2.    Bouwregels

15. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gel­den de volgende regels:

a.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, zal ten hoogste 300 m² bedragen;

b.    de hoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoog­ste 6,00 m bedragen.

15. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

15. 3.    Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 

-       het bepaalde in lid 15.2.1. onder b en toestaan dat de hoogte van een gebouw of een overkapping wordt vergroot tot ten hoogste 12,00 m, mits:

-       geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.